Bangarukonda Song Lyrics – Simha Movie

Bangarukonda Song Lyrics in Telugu

బంగారు కొండా మరుమల్లె దండా
మనసైన అండ నువ్వేరా
కనుపాప నిండా నీ రూపు నిండ
నా బ్రతుకు పండా రావేరా

శ్వాసించలేను నిను చూడకుండా
జీవించలేను నిను చేరకుండా
ఏకాంత సరసాలు సాయంత్ర సరదాలు ప్రేమంత రాగాలు పలికించు ప్రియుడా
గోరంత విరహాలు కొండంత మురిపాలు జల్లంత జలసాలు జరిపించు ఘనుడా
నీ అడుగు జాడ అది నాకు మేడ

Also, Read:

బంగారు కొండా మరుమల్లె దండా
మనసైన అండ నువ్వేరా
కనుపాప నిండా నీ రూపు నిండ
నా బ్రతుకు పండా రావేరా

చరణం 1:

ఈ మహరాజు చిరునవ్వునే నా మణిహారమనుకొందునా
ఈ వనరాణి కొన చూపులే నా ధనధాన్యమనిపించనా
నువ్వే నువ్వే నరసింహ స్తోత్రం ఒడిలో గుడిలో వల్లించనా
నువ్వైనావే గాయత్రి మంత్రం పగలూ రేయీ జపియించనా
నీ కరుణ కిరణాలు
హృదయాన ఉదయాలు
నీవెంటె నా మనుగడ
నీ గుండె నా తలగడ

బంగారు కొండా మరుమల్లె దండా
మనసైన అండ నువ్వేరా
కనుపాప నిండా నీ రూపు నిండ
నా బ్రతుకు పండా రావేరా

చరణం 2:

నీ మీసాల గిలిగింతకే ఆ మోసాలు మొదలాయెనా
నీ మునివేళ్ళ తగిలింతకే ఆ మునిమాపు కదలాయెనా
నీకే నీకే సొగసాభిషేకం నిమిషం నిమిషం చేయించనా
నీతో తనువు మనసే మమేకం మనదో లోకం అనిపించనా
సంసార కావ్యాలు
సంస్కార కార్యాలు
కలగలపు గుణవంతుడా
కలియుగపు భగవంతుడా

బంగారు కొండా మరుమల్లె దండా
మనసైన అండ నువ్వేరా
కనుపాప నిండా నీ రూపు నిండ
నా బ్రతుకు పండా రావేరా

Poolane Kunukeyamantaa Song Lyrics – I Manoharudu Movie

Poolane Kunukeyamantaa Song Lyrics in Telugu

పూలనే కునుకేయమంటా. తను వచ్చెనంటా. తను వచ్చెనంటా .
పూలనే కునుకేయమంటా. తను వచ్చెనంటా. తను వచ్చెనంటా.

హే.ఐ అంటే మరి నేనను అర్థము. తెలిసోయ్ నిన్న మొన్న.
అరే.ఐ అంటే ఇంక తానను శబ్ధము. ఎద చెబుతుంటే విన్నా.
అయ్యో నాకెదురై ఐరావతమే. నేలకి పంపిన తెలి కలువై. తను విచ్చెనంటా. తను వచ్చెనంటా.
పూలనే కునుకెయ్యమంటా. తను వచ్చెనంటా… తను వచ్చెనంటా.

అసలిపుడు నీ కన్నా ఘనుడు లోకాన . కనబడునా మనిషై.
అది జరగదని ఇలా అడుగు వేసిన. నిన్ను వలచిన మనసై.
ప్రతి క్షణము క్షణము. నీ అణువు అణువులను కలగన్నది నా ఐ.
ఇన్ని కలల ఫలితమున. కలిసినావు నువ్వు తీయటి ఈ నిజమై.
నా చేతిని వీడని గీత నువై . నా గొంతుని వీడని పేరు నువై .
తడి పెదవులు తళుకవనా. నవ్వునవ్వనా.
ఎంత మధురము.

Also, Read:

పూలనే కునుకేయమంటా. తను వచ్చెనంటా. తను వచ్చెనంటా.
హే.ఐ అంటే మరి నేనను అర్థము. తెలిసోయ్ నిన్న మొన్న.
అరే.ఐ అంటే ఇంక తానను శబ్ధము. ఎద చెబుతుంటే విన్నా.
అయ్యో నాకెదురై ఐరావతమే. నేలకి పంపిన తెలి కలువై. తను విచ్చెనంటా. తను వచ్చెనంటా.

నీరల్లే జారేవాడే నా కోసం ఒక ఓడయ్యాడా.
నీడంటూ చూడనివాడే నన్నే దాచిన మేడయ్యాడా.
నాలోన ఉండే వేరొక నన్నే నాకే చూపించిందా.
నా రాతి గుండెని తాకుతూ. శిల్పం లాగా మార్చేసిందా.
యుగములకైనా మగనిగా వీణ్ణే. పొడగాలి అంటూ ఉంది నాలో మనసివ్వాళే.
ప్రతి ఉదయాన తన వదనాన్నే. నయనము చూసేలాగా వరమేదైనా కావాలే.

పూలనే కునుకేయమంటా. తను వచ్చెనంటా. తను వచ్చెనంటా.
హే.ఐ అంటే మరి నేనను అర్థము. తెలిసోయ్ నిన్న మొన్న.
అరే.ఐ అంటే ఇంక తానను శబ్ధము. ఎద చెబుతుంటే విన్నా.
అయ్యో నాకెదురై ఐరావతమే. నేలకి పంపిన తెలి కలువై. తను విచ్చెనంటా. తను వచ్చెనంటా.
పూలనే కునుకెయ్యమంటా. తను వచ్చెనంటా… తను వచ్చెనంటా.

Abbo Nee Amma Goppade Song Lyrics – Anji Movie

Abbo Nee Amma Goppade Song Lyrics in English

abbo nee amma goppade
andham pogesi kannade
abbo nee amma goppade
andham pogesi kannade
paruvaalu podhigina chilaka
chali jorugunnadhi kanuka
jathaga sruthiga
ika nuvvu nenu okataipoyi
padeddama sarigamapaaaaaaaaaaaaa

ammo ey rani kannadho
edalo em mokkukunnadho
ammo ey rani kannadho
edalo em mokkukunnadho
jagadeka veera kumara
valachanu ninu manasara
anara kanara
naa vannechinnelanni neevi
kanne cheyi viduvakuraaaaaaaaaaaa

Also, Read:

poola ruthuvidhe komali
teerchamannade aakali
aasa mudirina velalo
swasa parugulu teeyyadha
thanuvinthai anthai
tera dinchey dinchey
ante viduvaga na tharama
sogasinthai anthai
darikochey vachey
ante niluvagana tharama
thamakalu viduvavu ganuka
thadi cheera bigisenu ganaka
cheliyaa cheliyaa..
ika ullasanga aadedhama
uyyalaata kasi molakaaaaaaaaaaaaa

bharamainadi naa eda
jaaruthunnade paiyeda
cherukunnade thummeda
dochipettave sampadha
ollu tulli tulli
are malli malli
sarasaniki tvarapaditheeeeee
osi bulli buchi
ninu gilli gichi
odi dhadiki egabaditheeeeee
hrudayalu kalisenu ganuka
sukhamedo kaligenu ganuka
priyuda priyuda
are malli malli saginchedam
sanditlona sarigamapaaaaaa

abbo nee amma goppade
andam pogesi kannade abba abba abba
abbo nee amma goppade
andam pogesi kannade
paruvaalu podhigina chilaka
chali jorugunnadhi kanuka
jathaga sruthiga ika nuvvu nenu
okataipoyi padedhama sarigamapaaaa

Click here for the details of :

Indiany Raa Song Lyrics – lingaa Movie

Indiany Raa Song Lyrics in English

Indian ayi raa
Nava himagirine srushitidham ra
Indhanamai ra
Ika jalasirule pandidham ra
Chinukulu cheri varadhavunu
Nuvvu charithalo chinukavaga ra
Balashali ayi ra
Mana bavithavyam nirmidham ra
Iru girulani kalipi nadhulani nilipi
Vigyana devalanni kattudham

Cherali cherali okatai thirali
Cherali cherali okatai thirali
Oorantha cherali uthsaham pongali
Bangaram kavali bathukantha
Indian ayi raa
Nava himagirine srushitidham ra
Neere lekunda manishe ledhanta ra aa
Manishe lekunda maarpe ledhanta
Chelarege ala laaga rammanta
Cherali cherali okatai thirali
Cherali cherali okatai thirali
Sankelle tholagali sandhale velagali
Sankalpam gelavali gelavali
Indian ayi ra
Nava himagirine srustidam ra

Also, Read:

Shanti sahanala Gandhi desham
Maa sandesham
O Ganga, Kaveri maa ganam
Aa gaanam anchuna saage maa payanam
Cherali cherali okatayi thirali
Maarali marali vidhi rathe maarali

Charithalu maarali
Chittema chitemma chithralu chudali
Maarali maarali vidhi rathe maarali
Charithalu maarali
Chittema chittemma chithralu chudali

Janamantha manamaithe
Manaku apajayame ledhandham raa
Gaganam entho pedhadhi ayina
Guvva mundhu adhi chinnadhi kaadha
Desam ekam kaavali
Cherali cherali okatayi theerali
Maarali maarali vidhi rathe maarali

Indian ayi raa
Nawa himagirine srushitidham ra
Indhanamayi ra
Ikka jalasirule pandidham ra
Chinukulu cheri varadhavunu
Nuvvu charithalo chinukavaga ra
Balashali ayi ra
Mana bavithavyam nirmidham ra
Iru girulani kalipi nadhulani nilipi
Vigyana devalanni kattudham
Iru girulani kalipi nadhulani nilipi
Vigyana devalanni kattudham

Cherali cherali okatai thirali
Maarali maarali vidhi rathe maarali
Jagruthame kaavali jayanaadham mogali
Jandaye yegarali yegarali…

Gona Gona Song Lyrics – Athidhi Movie

Gona Gona Song Lyrics in English

gona gona gona go na na nana
gona gona gona go na na nana
gona gona gona go na na nana
ho ho ho ho ho
gona gona gona go na na nana
gona gona gona go na na nana
gona gona gona go na na nana
ho ho ho ho ho

Also, Read:

voori nayano picha pichaga nachavo chana
voori devudo andhu vallane chachha neepaina
nokki nokki cheppake okkamata every time time time time
chetha chikki chikki chappake chinna mata one more time time time time
lekka petti chappathe ganta ganta waste your time
cheta chikkinaaka cheppathe
unnadhanthaa saradaa time time time time

gona gona gona go na na nana
gona gona gona go na na nana
gona gona gona go na na nana
ho ho ho ho ho
gona gona gona go na na nana
gona gona gona go na na nana
gona gona gona go na na nana
ho ho ho ho ho

say that baby you forever be mine
say that baby you forever be mine

it’s party party time
this is your time
make the make the time
it’s show time

right time idhi great time
ika maruvanu ninne life time
yo yoyo ayyindhi first time
ya ya ya mundundhi prime time
day time mari night time
ika manasuki ledhe free time
so so so thagginchi break time
inkentho penchaali talk time
kurchunatte vunna voohallo parigeduthunna
choostunatte vunna ne kallo kanumoosthunna
dhooramuntte kangaru putti dhaggarai pothanu
dhaggaraite sandehame vachi dhoorame velthanu
pichhigani pattena
premagani puttena
rondu okkataayena
ya ya ya ya

gona gona gona go na na nana
gona gona gona go na na nana
gona gona gona go na na nana
ho ho ho ho ho

gali a neeru naa sethruvulle anukona
gona gona gona na na idi vini vini vullikkipadana
challe ne teeru mari navvestharevaraina
gona gona gona na na adi nijamani vuddikipona
nene cherani chootu nanu cherenuga neelona
naake poti anutoo chelaregenuga ikapaina
galli kaina chuttivvalene kougilistha neku
kanti neere rannivvakunda kaavaluntaa neeku
nuvvu neenu iddharam
neeku naaku madhyana
evaraina vachinaa no no no

gona gona gona go na na nana
gona gona gona go na na nana
gona gona gona go na na nana
ho ho ho ho ho
gona gona gona go na na nana
gona gona gona go na na nana
gona gona gona go na na nana
ho ho ho ho ho

Click here to know where to watch:

 

Krishnam Vande Jagadgurum Song Lyrics – Krishnam Vande Jagadgurum Movie

Krishnam Vande Jagadgurum Song Lyrics in Telugu

జరుగుతున్నది జగన్నాటకం జరుగుతున్నది జగన్నాటకం
పురాతనపు పురాణ వర్ణన పైకి కనపడుతున్న కథనం
నిత్యజీవన సత్యమని భాగవతలీలల అంతరార్థం
జరుగుతున్నది జగన్నాటకం జరుగుతున్నది జగన్నాటకం

చెలియలికట్టను తెంచుకుని విలయము విజృంభించునని
ధర్మమూలమే మరచిన జగతిని యుగాంతం ఎదురై ముంచునని
సత్యవ్రతునకు సాక్షాత్కరించి సృష్టిరక్షణకు చేయూతనిచ్చి
నావగ త్రోవను చూపిన మత్స్యం కాలగతిని సవరించిన సాక్ష్యం

Also, Read:

చేయదలచిన మహత్కార్యము మోయజాలని భారమైతే
పొందగోరినదందలేని నిరాశలో అణగారిపోతే
బుసలు కొట్టే అసహనపు నిట్టూర్పు సెగలకు నీరసించక ఓటమిని
ఓడించగలిగిన ఓరిమే కూర్మమన్నది క్షీరసాగరమధన మర్మం

ఉనికిని నిలిపే ఇలను కడలిలో కలుపగనురికే ఉన్మాదమ్మును కరాళ దంష్ట్రుల కుళ్ళగించి
ఈ ధరాతలమ్మును ఉద్ధరించగల ధీరోద్ధతి రణ హుంకారం..
ఆదివరాహపు ఆకారం

ఏదీ ఎక్కడరా నీ హరి దాక్కున్నాడేరా భయపడి
బయటకి రమ్మను రా ఎదుటపడి నన్ను గెలవగలడా తలపడి
నువ్ నిలిచిన ఈ నేలని అడుగు ఈ నాడుల జీవజలమ్ముని అడుగు
నీ నెత్తుటి వెచ్చదనాన్ని అడుగు నీ ఊపిరిలో గాలిని అడుగు
నీ అడుగుల ఆకాశాన్నడుగు నీలో నరుని హరిని కలుపు
నీవే నరహరివని నువ్ తెలుపు

ఉన్మత్త మాతంగ భంగి ఘాతుక వితతి
హంతృ సంఘాత నిర్ఘ్రుణ నిబడమే జగతి
అఘము నగమై ఎదిగే అవనికిదే అశనిహతి
ఆతతాయుల నిహతి అనివార్యమౌ నియతి
శితమస్తి హతమస్తకారి నఖ సమకాశియో
క్రూరాసి క్రోసి హుతదాయ దంష్ట్రుల ద్రోసి మసిజేయ మహిత యజ్ఞం

అమేయం అనూహ్యం అనంతవిశ్వం
ఆ బ్రహ్మాండపు సూక్ష్మస్వరూపం ఈ మానుష రూపం
కుబ్జాకృతిగా బుద్ధిని భ్రమింపజేసే అల్ప ప్రమాణం
ముజ్జగాలను మూడడుగులతో కొలిచే త్రైవిక్రమ విస్తరణం
జరుగుతున్నది జగన్నాటకం.. జగ జగ జగ జగ జగన్నాటకం
జరుగుతున్నది జగన్నాటకం.. జగ జగ జగ జగమే నాటకం

పాపపుతరువై పుడమికి బరువై పెరిగిన ధర్మగ్లానిని పెరుగక
పరశురాముడై భయదభీముడై పరశురాముడై భయదభీముడై
ధర్మాగ్రహవిగ్రహుడై నిలచిన శోత్రియ క్షత్రియతత్వమే భార్గవుడు

ఏ మహిమలూ లేక ఏ మాయలూ లేక
నమ్మశక్యముగాని ఏ మర్మమూ లేక
మనిషిగానే పుట్టి మనిషిగానే బ్రతికి మహితచరితగ మహిని
మిగలగలిగే మనికి సాధ్యమేనని పరంధాముడే రాముడై ఇలలోన నిలచి

ఇన్ని రీతులుగా ఇన్నిన్ని పాత్రలుగా నిన్ను నీకే నూత్నపరిచితునిగా
దర్శింపచేయగల జ్ఞానదర్పణము కృష్ణావతారమే సృష్ట్యా వరణతరణము
అనిమగా మహిమగా గరిమగా లఘిమగా ప్రాప్తిగా ప్రాగామ్యవర్తిగా

ఈశత్వమ్ముగా వశిత్వమ్ముగా నీలోని అష్టసిద్ధులూ నీకు కన్పట్టగా
సస్వరూపమే విశ్వరూపమ్ముగా
నరుని లోపల పరునిపై దృష్టి బరుపగా తలవంచి కైమోడ్చి శిష్యుడవు నీవైతే
నీ ఆర్తిని కడతేర్చు ఆచార్యుడవు నీవే

వందే కృష్ణం జగద్గురుం వందే కృష్ణం జగద్గురుం
కృష్ణం వందే జగద్గురుం కృష్ణం వందే జగద్గురుం
వందే కృష్ణం జగద్గురుం వందే కృష్ణం జగద్గురుం
కృష్ణం వందే జగద్గురుం కృష్ణం వందే జగద్గురుం
కృష్ణం వందే జగద్గురుం

Click here to know where to watch :

Egire Mabbulalona Song Lyrics – Happy Movie

Egire Mabbulalona Song Lyrics in English

Egire mabbulalona..
Pagale vennela vaana..
Palike navvula veena..
Gundello saage raagaalevoo..

Ye udhayam.. ee hrudayam hey..cheruthundo ee prema..
Ee nimisham.. yedi nijam ho.. teliyakundhe ee maaya..
Aasha padithe andanandhe.. oorukunte cherukundhe
Taguvulone chiguru vesindhe.. hey..

Also, Read:

Egire mabbulalona..
Pagale vennela vaana..
Palike navvula veena..
Gundello saage raagaalevoo

Nidharoye nee kanulu.. yedhalona aa kalalu
Eduraina epudaina.. kallara chusena
Neetho kalisi neetho perigi neetho thirigi aashagaa..
Ninne thalachi ninne pilichi innalluga..
Nuvvante istham unna.. nuvve naa sarvam anna
Naa gundello dhachesindhe mounanga prema..

Yetuvaipe nee parugu.. vinaledha naa pilupu
Ipudaina ikanaina.. nee pantham aagena
Anni marichi kopam vidichi naatho chelime.. chesinaa
Poye varaku naa ee bathuku neede kadaa..
Neethode kavalantu.. nee needai undalantu
Navaraagalu alaapinche naalo ee prema..

Egire mabbulalona..
Pagale vennela vaana..
Palike navvula veena..
Gundello saage raagaalevoo

Ye udhayam.. ee hrudayam hey..cheruthundo ee prema..
Ee nimisham.. yedi nijam ho.. teliyakundhe ee maaya..
Aasha padithe andanandhe.. oorukunte cherukundhe
Taguvulone chiguru vesindhe.. hey..

Egire mabbulalona..
Pagale vennela vaana..
Palike navvula veena..
Gundello saage raagaalevoo.

Click here to know where to watch